TÌM KIẾM RAO VẶT
Chọn mục rao vặt:
Nhập rao vặt muốn tìm:
hoặc Xem rao vặt theo ngày:
  
Ngày đăng: 19-06-2014
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Bá thiên vạn ức Phật, hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Phật cáo A-Nan ngôn, thử kinh đại, Thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bịnh, năng cứu tam tai, năng cứu bá nạn khổ. Nhược hữu nhơn tụng đắc nhứt thiên biến nhứt thân ly khổ nạn, tụng đắc nhứt vạn biến, hiệp gia ly khổ nạn. Nam Mô Phật lực oai. Nam Mô Phật lực hộ, xử nhơn vô ác tâm, lịnh nhơn thân đắc độ. Hồi Quang Bồ tát, Hồi Thiện BoÀ Tát, A Nậu Đại Thiên Vương Chánh Điện Bồ Tát, ma kheo, ma kheo thanh tịnh, tỳ kheo, quan sự đắc tán, tụng sự đắc ưu. Chư Đại Bồ Tát, Ngũ Bá A La-Hán cứu độ đệ tử... nhứt thân ly khổ nạn, tự ngôn. Quan Thế Âm BoÀ Tát an lạc bất tu giải cần đọc bá thiên vạn biến tai nạn tự nhiên đắc giải thoát, tín thọ phụng hành. Tức thuyết chơn ngôn viết: kim bà kim bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha la đế, tỳ lê nể đế, ma ha đà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. Nam Mô A Di Đà Phật.
Đào Hữu Quốc và gia đình

Bình luận Facebook
RAO VẶT KHÁC CÙNG MỤC NÀY
910 - Lời Nguyện Tôn Giáo
Ngày đăng: 25-08-2015
910 - Lời Nguyện Tôn Giáo
Ngày đăng: 03-05-2015
Về đầu trang